Jak wyglądała pierwsza strona internetowa?


**Jak wyglądała pierwsza strona internetowa?**

Pierwsza strona internetowa powstała w 1991 roku i została stworzona przez brytyjskiego informatyka Tima Berners-Lee. Choć w tamtych czasach internet był jeszcze bardzo mało rozwinięty, to pierwsza strona internetowa była przełomowa i stanowiła początek nowej ery komunikacji i dostępu do informacji.

**Prosty wygląd**

Pierwsza strona internetowa była bardzo prosta w formie i zawartości. Składała się z tekstu i hiperłączy, które umożliwiały przechodzenie do innych stron internetowych. Nie zawierała ona żadnych grafik, animacji czy innych elementów, z którymi spotykamy się na stronach internetowych współczesnych.

**Biały tło i czarna czcionka**

Wygląd pierwszej strony internetowej był bardzo minimalistyczny. Tło strony było białe, a czcionka czarna, co czyniło ją bardzo czytelną i przejrzystą. Brak dodatkowych elementów sprawiał, że strona wyglądała bardzo surowo w porównaniu z dzisiejszymi witrynami internetowymi.

**Brak formatowania**

Ponieważ technologia HTML była wtedy na bardzo niskim poziomie, pierwsza strona internetowa nie posiadała żadnego formatowania tekstu. Brak było pogrubień, kursyw, czy innych elementów, które później stały się standardem w projektowaniu stron internetowych.

**Podsumowanie**

Pierwsza strona internetowa była bardzo prosta i skromna jeśli chodzi o wygląd i zawartość. Jednak to właśnie na niej zaczęła się cała rewolucja, która doprowadziła do powstania dzisiejszego internetu, pełnego interaktywnych, kolorowych i rozbudowanych stron. Choć pierwsza strona internetowa wydaje się być prymitywna w porównaniu z obecnymi standardami, to właśnie na niej zaczęła się cała historia internetu i komunikacji online.